Zapisy

Zapisy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Madrycie na rok szkolny 2018/2019  

 

Przyjmujemy dzieci do klasy 1 szkoły podstawowej oraz 1 klasy LO, a także do klas starszych

 w miarę wolnych miejsc

Nauka w naszej Szkole jest bezpłatna. Szkoła wydaje świadectwa MEN.

 

Zasady naboru do SPK w Madrycie ( patrz Regulamin rekrutacji)

 

Zapisy uzupełniające rozpoczynają się  1 września 2018 r. i trwają do 25 września 2018 r.

(w zależności od wolnych miejsc w klasach)

 

Rezerwacji miejsca  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej lub zapisu do klas starszych należy dokonywać mailem, 

przesyłając wypełnione druki (do pobrania na naszej stronie) na adres madryt@orpeg.pl 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest znajomość języka polskiego.  

Podstawą wstępnego przyjęcia dziecka jest przesłanie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych (załączniki) na wskazany powyżej adres.

Zgłaszani uczniowie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej muszą mieć w roku 2018 ukończony siódmy rok życia. Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc. 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

We wrześniu zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający, w zależności od wolnych miejsc.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji            

zawartymi w Regulaminie rekrutacji oraz pozostałymi dokumentami, które umieszczone są poniżej w formie załączników.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku to:

1. wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz oraz stosowne oświadczenia (do pobrania w formie załączników),
2. ksero polskiego aktu urodzenia dziecka (w przypadku hiszpańskiego lub innego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców) (oryginał do wgladu),
3. dokument tożsamości rodzica/ów - dowód osobisty, paszport - do wglądu,
4. numer PESEL dziecka,
5. aktualne zaświadczenie ze szkoły lokalnej w Hiszpanii (we wrześniu).

 Do dnia 30 czerwca br. - ogłoszenie wyników rekrutacji.