ZAPISY DO POLSKIEJ SZKOŁY we wrześniu (zapisy uzupełniające)

1 września 2016 r. rozpoczęła się dodatkowa, uzupełniająca rekrutacja uczniów (w ramach wolnych miejsc),
do Szkolnego Punktu przy Ambasadzie RP w Madrycie na rok 2016/2017.
Zapisy zakończą się 20 września b.r.
O przyjęciu do wybranej klasy decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
Kontakt: madryt@orpeg.pl