WITAJ POLSKA SZKOŁO!!!

15 września w naszej Polskiej Szkole zabrzmi pierwszy dzwonek! 
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z DATĄ PIERWSZYCH LEKCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS. 
Na naszej stronie  w zakładce ORGANIZACJA NAUKI zamieściliśmy szczegółową informację dotyczącą funkcjonowania Szkoły
w nowym roku szkolnym oraz kalendarz i plan lekcji, wykaz podręczników i pomocy  dydaktycznych jak i listę lektur. 
     Wkrótce podamy terminy spotkań z wychowawcami i nauczycielami.