Dla Rodziców - Warsztaty z psychologiem

 W piątek 2 marca 2018 roku w madryckim Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym odbyły się warsztaty dla rodziców na temat dwujęzyczności i komunikacji z dziećmi z doświadczeniem migracji. Warsztaty poprowadziła Paulina Szydłowska, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini zespołu badawczego "(Nie)łatwe powroty do domu. Funkcjonowanie dzieci powracających z migracji."

 

W ciągu ponad dwóch godzin rozmawiano o dylematach rodziców związanych z wiekiem dorastania dzieci, rozwojem tożsamości wielokulturowej, a także o tym jak dużym zasobem dla dzieci mieszkających i wychowujących się w innym kontekście kulturowym jest znajomość zarówno języka jak i kultury polskiej. Rodzice wykazali duże zainteresowanie i aktywność.