Międzyszkolny Konkurs "Tadeusz Kościuszko - obywatel Polski, obywatel świata"

w piątek 1 grudnia, z okazji Roku Tadeusza Kościuszki, odbył się w naszej Szkole Międzyszkolny Konkurs "Tadeusz Kościuszko - obywatel Polski, obywatel świata" - pod patronatem Konsulatu RP w Madrycie.

Organizatorzy Konkursu - Krąg Miłośników Sztuki oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny zaprosili do uczestnictwa uczniów z polskich szkół w Hiszpanii. Zaproszenie przyjęło pięć szkół: Polska Szkoła FORUM w Madrycie, Polska Szkoła FORUM w Mostolesie, Polska Szkoła im. Długosza w Vicalvaro, Sobotnia Szkoła Polska Polonica oraz gospodarz - Szkolny Punkt Konsultacyjny. W Jury zasiedli: konsul Krzysztof Wielgus, prof. Grzegorz Bąk z Uniwersytetu Complutense oraz pani Aleksandra Matyja - lektorka na Uniwersytecie Complutense. Dyrektor SPK, pani Małgorzata Małaśnicka oraz Prezes Anna Jurczak przywitały zebranych oraz zachęciły uczestników do zdrowej rywalizacji. Pierwsza część konkursu miała charakter literacki - "Kościuszko w poezji polskiej" - podczas której reprezentanci szkół ( młodsze klasy) zaprezentowali wiersze poświęcone naszemu Bohaterowi. Część tę poprowadziła Kasia Szczyrek z III LO. W tej kategorii I miejsce zajęła Wiktoria Natalia Krempa, II miejsce Elena Sadowska Siwińska, wyróżnienie - Nicola Kunecka Wałkowska. W drugiej części, turnieju wiedzy, zmierzyły się dwie drużyny ze szkoły FORUM w Madrycie oraz SPK. Turniej przygotował i poprowadził nauczyciel wiedzy o Polsce w SPK, mgr Ernest Kowalczyk. Zmagania zakończyły się zwycięstwem drużyny ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego. Dziękujemy Kręgowi Młośników Sztuki za owocną współpracę przy projekcie, Jurorom za przyjęcie naszego zaproszenia, szkołom polskim za udział w konkursie, mgr E. Kowalczykowi za przygotowanie i poprowadzenie Turnieju wiedzy, polonistkom za przygotowanie uczestników, rodzicom za wsparcie i zainteresowanie, Kasi za współpracę a mgr Danucie Pałce za dekoracje. A laureatom konkursu składamy serdeczne GRATULACJE.