Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2019 - 2020  

Kierownik Szkoły Polskiej :  mgr Małgorzata Małaśnicka

     

N a u c z y c i e l e : 

mgr Agata Drobnik: edukacja wczesnoszkolna 

mgr Barbara Pietrzak: edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Zawada - Sancha: język polski

mgr  Joanna Rosińska: język polski

mgr  Małgorzata Małaśnicka: język polski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mgr Magdalena Piasta: język polski

mgr Ewa Baj: wiedza o Polsce 

mgr Danuta Kotłowska- Pałka: wiedza o Polsce 

mgr Ernest Kowalczyk: wiedza o Polsce 

       

O P I E K U N O W I E   K L A S :  

I SP: mgr Barbara Pietrzak  
II SP: mgr Agata Drobnik

III SP: mgr Agatta Drobnik 
IV SP : mgr  Joanna Rosińska  
V SP : mgr Danuta Kotłowska- Pałka  
VI SP: mgr Magdalena Piasta

VII SP: mgr Magdalena Piasta
VIII SP : mgr Ewa Baj  
I LO* ( 4 - letnie): mgr Aneta Zawada - Sancha 
I LO : mgr Ewa Baj

II LO i III LO: mgr Ernest Kowalczyk