Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2018 - 2019  

Kierownik SPK:  mgr Małgorzata Małaśnicka

     N a u c z y c i e l e : 

mgr Agata Drobnik: edukacja wczesnoszkolna 

mgr Barbara Pietrzak: edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Zawada - Sancha: język polski

mgr  Joanna Rosińska: język polski

mgr  Magdalena Piasta: język polski

mgr Ewa Baj: wiedza o Polsce 

mgr Danuta Kotłowska- Pałka: wiedza o Polsce 

mgr Ernest Kowalczyk: wiedza o Polsce 

       

O P I E K U N O W I E   K L A S :  

I SP i II SP –  mgr Agata Drobnik 
III SP –  mgr Barbara Pietrzak 
IV SP i VI SP–  mgr  Joanna Rosińska  
V SP –  mgr Danuta Kotłowska- Pałka  
VII SP i III Gim. –  mgr Ewa Baj   
VIII SP – mgr Magdalena Piasta 
I LO i II LO–  mgr Ernest Kowalczyk 
III LO –  mgr Aneta Zawada - Sancha