Organizacja nauki

Organizacja roku szkolnego 2018/2019  

  Pierwszy dzwonek zabrzmi w naszej Szkole po wakacjach w piątek 14 września. 

  Zamieszczamy poniżej KALENDARZ SZKOLNY, PLAN LEKCJI, wykaz podręczników i pomocy dydaktycznych na rok 2018/2019.

  14 września b.r. - lekcje mają klasy: 1 SP, 3 SP, 4 SP, 6 SP, 8 SP, 2 LO oraz 3 LO.

  21 września b.r. - klasy: 2 SP, 3 SP, 5 SP, 7 SP, 3 Gimnazjum oraz 1 LO.

   Zgodnie z polską tradycją uczniowie przychodzą we wskazane dni w strojach galowych (biała bluzka/koszula + ciemny dół). O godz. 17:15 w szkolnej Auli odbędzie się uroczystość   rozpoczęcia roku szkolnego z pocztem flagowym oraz hymnem, następnie uczniowie przejdą do klas na lekcje.

  BRAKUJĄCE DOKUMENTY 

 Na najbliższych zajęciach we wrześniu należy złożyć w Sekretariacie brakujące dokumenty oraz oryginały załączników rekrutacyjnych. 

 Rodzice uczniów klasy 1 LO również składają wypełnione formularze rekrutacyjne ( do ściągnięcia w zakładce ZAPISY.

 

 WYPOSAŻENIE UCZNIA 

 Każdy uczeń powinien mieć ze sobą plan lekcji, kalendarz, podręczniki, przybory szkolne oraz odpowiednie zeszyty (1-3 SP wg podanej listy, starsi - zeszyty przedmiotowe (osobne zeszyty: do jęz. polskiego, do WOP (osobne do historii i osobne do geografii). Uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum zostaną wypożyczone bezpłatnie podręczniki na okres roku szkolnego, a zeszyty ćwiczeń przekazane bezpłatnie w ramach dotacji MEN.

 Uczniowie klas licealnych zaopatrują się w podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie.

  Rodzicu! Pamiętaj o wyposażeniu Twego dziecka w podwieczorek!

 LEGITYMACJE SZKOLNE 

Należy złożyć w Sekretariacie nieaktualne legitymacje do podbicia w terminie do 19 października 2018 r. Kolejny możliwy termin - do 15 marca 2019 r. W przypadku nowych uczniów - złożyć wypełniony druk z podpiętym aktualnym zdjęciem przyciętym do podanego formatu (zaznaczyć nazwisko i imię dziecka i klasę (nie wklejać), adres w POLSCE) . Bezpłatna legitymacja upoważnia m.inn. do 50 % zniżki przy wyrabianiu polskiego paszportu dziecka oraz do ulg na kolei, w kinach, muzeach itp. w Polsce.

 ZMIANA ADRESU, TELEFONU itp. 

W razie zmiany adresu, telefonu, poczty mailowej prosimy o pilne zakomunikowanie zmiany w Sekretariacie lub mailem. 

 SEKRETARIAT 

Obsługa interesantów w piątki lekcyjne w godz. 17:15 - 21:00  (w sali Biblioteki szkolnej na II piętrze). Prosimy o zgłoszenie się przy wejściu do WOŹNEJ.

 BIBLIOTEKA 

  Czynna w piątki lekcyjne 17:00 - 20:00. Wypożyczanie książek w godz. 17:20 - 19:50 ( II piętro). 

ZEBRANIA INFORMACYJNE Z WYCHOWAWCAMI 

   Terminy spotkań zamieszczone w zakładce AKTUALNOŚCI.

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE  

  Istnieje możliwość skorzystania z wyrównawczych zajęć logopedycznych dla dzieci, w ramach wspierania dzieci z problemami wymowy. Należy zgłosić swoje zainteresowanie w celu rozpatrzenia ww.możliwości we współpracy z Radą Rodziców.

 RADA RODZICÓW 

W szkole działa Rada Rodziców. Zapraszamy Rodziców do współpracy bieżącej na rzecz Szkoły oraz aktywnej działalności w Radzie Rodziców.  

 Kalendarz i plan lekcji  2018/2019   (w załączniku

 Podręczniki i lektury 2018/2019 (w załączniku)