Organizacja nauki

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020  

 

  

Pierwszy powakacyjny dzwonek zabrzmi w naszej Szkole w piątek 13 września. 

 

Zamieszczamy poniżej KALENDARZ SZKOLNY, PLAN LEKCJI, wykaz podręczników i pomocy na rok 2019/2020

oraz aktualne druki wniosku o wydanie nowej legitymacji szkolnej czy też duplikatu ( w razie zniszczenia czy zgubienia).

 

  13 września b.r. - lekcje mają klasy: 1 SP, 2 SP, 5 SP, 7 SP, 8 SP oraz obydwie klasy 1 LO (piątek 2 ,,zielony")

  

20 września b.r. - klasy: 1 SP, 3 SP, 4 SP, 6 SP, 2 LO i 3 LO (piątek 1 ,,pomarańczowy")  

   Zgodnie z polską tradycją uczniowie przychodzą we wskazane dni w strojach galowych (biała bluzka/koszula + ciemny dół). 

O godz. 17:15 w szkolnej Auli odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego z pocztem flagowym oraz hymnem, następnie uczniowie przejdą do klas na lekcje.  

Grafik zebrań wychowawców klas z rodzicami załączony jest poniżej. 

 

Uczniom szkoły podstawowej zostaną wypożyczone bezpłatnie podręczniki na okres roku szkolnego,

a zeszyty ćwiczeń przekazane bezpłatnie w ramach dotacji MEN.plan lekcji zatw

 

 

Uczniowie klas licealnych zaopatrują się w podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie. 

 

 Dokumenty 

 

 Na pierwszych zajęciach ucznia we wrześniu należy złożyć w Sekretariacie brakujące dokumenty oraz oryginały załączników rekrutacyjnych.   

 

 Wyposażenie ucznia   Każdy uczeń powinien mieć ze sobą plan lekcji, kalendarz, podręczniki, przybory szkolne

oraz odpowiednie zeszyty (1-3 SP wg podanej listy, starsi - zeszyty przedmiotowe (osobne zeszyty: do jęz. polskiego, do WOP (osobne do historii i osobne do geografii). 
   

 Rodzicu! Pamiętaj o wyposażeniu Twego dziecka w  p o d w i e c z o r e k !

 

 Legitymacje szkolne 

Należy złożyć we wrześniu w Sekretariacie legitymacje do podbicia w terminie do 18 października 2019 r.  

 Termin dodatkowy - do końca marca 2020 r. 

W przypadku nowych uczniów - złożyć wypełniony druk z podpiętym aktualnym zdjęciem przyciętym do podanego formatu

(nie wklejać zdjęcia, zaznaczyć nazwisko i imię dziecka i klasę).

W załączniku znajduje się obowiązujący aktualnie druk wniosku jak i wniosku o duplikat. 

 

Bezpłatna legitymacja upoważnia m.in. do 50 % zniżki przy wyrabianiu polskiego paszportu dziecka oraz do ulg na kolei, w kinach, muzeach itp. w Polsce.

 

 Zmiana adresu,telefonu, itp.

W razie zmiany adresu, telefonu, poczty mailowej prosimy o pilne zakomunikowanie zmiany w Sekretariacie lub mailem.  

 Sekretariat 

Obsługa interesantów w piątki lekcyjne w godz. 17:15 - 21:00  (w sali Biblioteki szkolnej na II piętrze). Prosimy o zgłoszenie się przy wejściu do WOŹNEJ.

 Biblioteka  

  Czynna w piątki lekcyjne 16:45 - 19:00 i 19:50 - 20:35.  

Wypożyczanie książek w godz. 17:00 - 19:00.

ZEBRANIA INFORMACYJNE Z WYCHOWAWCAMI 

   Terminy spotkań zamieszczone zostaną w odpowiednim czasie 

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE  

  Istnieje możliwość skorzystania z wyrównawczych zajęć logopedycznych dla dzieci, w ramach wspierania dzieci z problemami wymowy. Należy zgłosić swoje zainteresowanie w celu rozpatrzenia ww. możliwości we współpracy z Radą Rodziców. 

 Rada Rodziców 

W szkole działa Rada Rodziców. Zapraszamy Rodziców do współpracy bieżącej na rzecz Szkoły oraz aktywnej działalności w Radzie Rodziców.  

W załącznikach:  

 Kalendarz szkolny 2019/2020    

Plan lekcji  2019/2020  

 

 Podręczniki i lektury 2019/2020  

 Wniosek o legitymację