Zawieszenie zajęć w Szkole Polskiej od 13 marca aż do odwołania

  W dniach 13,  20 i 27 marca b.r. zostają zawieszone lekcje w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Madrycie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne

  

oraz odwołanie zajęć lekcyjnych we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Comunidad de Madrid aż do odwołania.

W celu zapewnienia ciągłości nauki i realizacji programu, uczniom i rodzicom zostanie zapewniony bieżący kontakt z nauczycielami przedmiotu.

Przypominamy wszystkim o zachowaniu szczególnej ostrożności i unikaniu kontaktów w miejscach zagrożonych.

W sytuacji zagrożenia należy dzwonić na numer 900 102 112.

 Decyzja podjęta z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w Comunidad de Madrid oraz zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia uczniów Szkoły, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.)