75. rocznica wybuchu II wojny światowej

75 lat temu wybuchła II wojna światowa.

                             Uczcijmy tę rocznicę chwilą ciszy i zadumy.