Nowy rok szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkolnym Punkcie przy Ambasadzie RP w Madrycie za pasem...
12 września szkoła otworzy swoje podwoje po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej.
Wkrótce uczniowie i rodzice otrzymają kalendarz zajęć na cały rok oraz plan lekcji.