Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MADRYCIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MADRYCIE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie jest jedyną polską publiczną placówką oświatową w Hiszpanii. Prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej oraz liceum w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe ksztalcenia uzupełniającego dla szkół polskich za granicą. Placówka podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, a jej pracę koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą przy ul. Kieleckiej 43 w Warszawie.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MADRYCIE

Adres:

Calle Somontín, 59, 28033 Madryt, Hiszpania