Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MADRYCIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MADRYCIE

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2020 – 2021 

Kierownik Szkoły Polskiej :  mgr Małgorzata Małaśnicka

     

N a u c z y c i e l e : 

mgr Agata Drobnik: edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Pietrzak: edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Zawada – Sancha: język polski

mgr  Małgorzata Małaśnicka: język polski

mgr Magdalena Piasta: język polski

mgr Ewa Baj: wiedza o Polsce 

mgr Danuta Kotłowska- Pałka: wiedza o Polsce 

mgr Ernest Kowalczyk: wiedza o Polsce 

       

O P I E K U N O W I E   K L A S : 

I SP: mgr Agata Drobnik
II SP: mgr Barbara Pietrzak

III SP: mgr Agata Drobnik
IV SP : mgr  Małgorzata Małaśnicka
V SP : mgr Danuta Kotłowska- Pałka
VI SP: mgr Ewa Baj

VII SP: mgr Magdalena Piasta
VIII SP : mgr Magdalena Piasta

I LO:  mgr Aneta Zawada – Sancha
II LO* ( 4 – letnie): mgr Aneta Zawada – Sancha
II LO S : mgr Ewa Baj

III LO: mgr Ernest Kowalczyk