Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MADRYCIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MADRYCIE

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020 – 2021

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców — Agnieszka Siwik

Wiceprzewodniczący — Małgorzata Kucharska

Sekretarz — Ewa Maria Walas

Skarbnik — Katarzyna Wudarczyk

 

KOMISJA REWIZYJNA Rady Rodziców:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej — Anna Świątek

Zastępca Przewodniczącej Komisji — Agnieszka Bylica

Członek Komisji — Joanna Rodak

Członkowie Rady Rodziców:

— Małgorzata Bieś

— Agnieszka Jednac Rivero

— Emil Lężak

— Bernadetta Wałkowska

— Beata Wojtowicz

 

Lista rad klasowych na rok 2020-2021 – w załączniku.