Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MADRYCIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MADRYCIE

Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM  

w SZKOLE POLSKIEJ PRZY AMBASADZIE RP W MADRYCIE

2020/2021 

  

Szanowni Państwo!

Prowadzimy zapisy uzupełniające do klasy 1 SP w dniach 1-15 września 2020 r.

(Nabór do klas starszych w razie wolnych miejsc).

Zapisu dokonuje się wyłącznie drogą ONLINE.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, do którego link znajduje się na dole strony. 

W ciągu tygodnia po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego otrzymają Państwo, na podany w kwestionariuszu adres mailowy, potwierdzenie wstępnej rejestracji ucznia. Jednocześnie prześlemy Państwu informację o terminie spotkania, w czasie którego przekażą Państwo wypełnione i podpisane załączniki rekrutacyjne w celu skompletowania całości dokumentacji rekrutacyjnej dziecka.

Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest znajomość języka polskiego

oraz spełnianie  obowiązku szkolnego w dziennej szkole lokalnej.

Uczniowie zgłaszani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  muszą mieć w roku 2020 ukończony siódmy rok życia.

W miarę posiadanych miejsc do klasy I mogą być przyjmowane dzieci, które ukończą 6 lat w pierwszym semestrze b.r.  i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do polskiego przedszkola,

2) posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej,
3) na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie lokalnym, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

 

W celu wstępnego ZAPISANIA dziecka do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Madrycie

prosimy o wypełnienie poniższego internetowego formularza zgłoszeniowego

(KLIKNIJ poniżej w link Formularz zgłoszeniowy)

Formularz zgłoszeniowy